Søren Sarup

Søren Falk-Simonsen

Sofie Slotsgaard

Nikolaj Wisler

Medarbejdere
Søren Sarup
Indehaver
Arkitekt, bygningskonstruktør, tømrer  ·  +45 29 85 07 75  ·  ss@puras.dk

Sofie Slotsgaard
Arkitekt  ·  +45 44 12 85 26  ·  
sofie@puras.dk

Nikolaj Wisler
Bygningskonstruktør  ·  +45 44 12 85 25  ·  nw@puras.dk

Søren Falk-Simonsen
Bygningskonstruktør, murer  ·  +45 44 12 37 48  ·  sfs@puras.dk

Maria Louise Sarup
Cand. psych., økonomi, HR, administration  ·  +45 44 12 70 37  ·  mlsa@aavego.dk

Anders Mølsted Egeberg
Tømrersvend

Mathias Moth Thomsen
Tømrersvend

 

Afsæt
Tegnestuen har mange års erfaring med en lang række af projekter, særligt indenfor villaer, sommerhuse, etageejendomme og mindre hoteller. Vores kontinuerlige arbejde med at dyrke boligens mange facetter og forskellige tolkninger af disse, er vores store interesse.  Boligen er det sted, hvor vi mennesker ønsker at give slip og slappe af, samtidig med, at den afspejler hvem vi er og hvordan vi lever. Det er et helle, om det er den primære bopæl eller et fritidshus, fortjener boligen en generøs arkitektur.

Generøsiteten ligger for os i detaljerne; lyset der med den rette vinkel frembringer materialets stoflighed, åbningerne der får det bedste af omgivelserne ind og lukker resten ude, beslutningerne der sikrer holdbarhed og smuk patina, udviskningen af livet inde og ude, fladernes møder. De små oplevelser som gør forskellen og som opnås ved et indgående kendskab til stedet, arkitekturens præmisser og dine behov. Detaljerne skaber den kvalitet, der kendetegner vores tegnestue og indtænkes i processen helt fra begyndelsen og på en måde hvor æstetik og praktik arbejder sammen på en skabende måde.

For det endelige produkt er samarbejdet helt essentielt. Vi bidrager med løsningsmuligheder og nytænkende forslag, men drømmene, der sætter gang i vores tankeproces, er dine. Det er vigtigt, at du føler ejerskab i forløbet og har tillid til os. Det er igennem tæt dialog, inddragelse og forståelse, at mesterværkerne opstår.

Ydelser
Vi er behjælpelige med alle byggeriets faser; idéoplæg, skitseforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud, udførelse samt aflevering. Vi er desuden behjælpelige med kontrahering, løbende byggeledelse og tilsyn, opfølgning samt drift og vedligehold. Vi leder oftest projektet igennem fra start til slut og fungerer som både arkitekter, bygherrerådgivere og procesledere – skitserende, skabende, planlæggende og projekterende. Vores kunder er en blanding af private, offentlige, ejerforeninger, andelsforeninger, investorer, rådgivere, erhverv og entreprenører. Fælles for alle vores projekter er, at vi har en helhjertet tilgang, hvor der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten. 

Forløb
En byggeproces indebærer, om der er tale om renovering, restaurering, nybyg, ombygning eller en tilbygning, følgende faser, som tilpasses kunden og det konkrete projekt.

Opstartsmøde
Vi mødes på projektets adresse og får en fornemmelse af hinanden, stedets potentiale og dine ønsker og behov. Opstartsmødet er uforpligtende og opridser blot udgangspunktet for et kommende samarbejde.

Idéoplæg
Ud fra vores indledende samtale på den relevante location, udarbejdes et idéoplæg, der indeholder principielle tegninger og referencer, der forklarer projektets hovedidé, atmosfære og materialitet. Er vi enige om retningen, bevæger vi os over i skitseprojektet og diskuterer yderligere forfinelse og tilretninger.

Skitseprojekt
Skitseprojektet er en viderebearbejdelse af idéoplægget, hvor projektets endelige udtryk kommer på plads. Vi mødes typisk et par gange i løbet af denne proces, så vi til sidst når frem til det produkt vi ønsker med konkrete plantegninger, facadetegninger, snit, udenomsarealer og visualiseringer.

Projektforslag
Projektforslaget er en forfinelse af skitseforslaget, hvor indretningen bearbejdes i en detaljeringsgrad, som endelig afklarer omfanget af projektet. I projektforslaget afklares de principielle konstruktioner, som har indvirkning på arealet af det relevante projekt. Overvejelser om energi og bæredygtighed forholder vi os ligeledes til.

Myndighedsprojekt
Myndighedsprojektet udarbejdes for at kunne søge byggetilladelse, og er en uddybning af projektforslagets tegninger med beskrivelser af konstruktionsopbygning, facadeudtryk og yderlig påkrævet information fra den pågældende kommune, hvortil materialet indsendes.

Hovedprojekt
Hovedprojektet udarbejdes i samarbejde med ingeniører og øvrige specialrådgivere, og er detaljerede byggetekniske tegninger med beskrivelser af materialer og opbygning. Det er disse tegninger, som der gives tilbud fra entreprenører ud fra, og som der bygges efter.

Udbudsmateriale
På baggrund af hovedprojektet udarbejdes udbudsmaterialet bestående af beskrivelser, tilbudslister og tidsplaner, som vi indhenter tilbud fra entreprenører ud fra. Kvaliteten af udbudsmaterialet er afgørende for den efterfølgende byggeproces, hvor et præcist udbudsmateriale vil afklare uoverensstemmelser med håndværkere inden opstart af det pågældende byggeri.

Byggeledelse/projektledelse
Vi fører ofte vores opgaver sikkert igennem realiseringsfasen, igennem udbud, kontrahering, tilsyn, byggemøder og afslutning. Der afholdes opstartsmøder med entreprenører, sikres tidsstyring, økonomi, koordinering af fag, kvalitetssikring og aflevering.